MAREK HENDRYKOWSKI
Filmoznawca, medioznawca, badacz kultury współczesnej, profesor zwyczajny w Katedrze Filmu, Telewizji i Nowych Mediów UAM w Poznaniu, ekspert Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Juror festiwali krajowych i międzynarodowych. Autor monografii książkowych: „Sztuka krótkiego metrażu”, „Leksykon gatunków filmowych”, „Andrzej Munk”, „Stanisław Różewicz”, „Marcel Łoziński”, „Komeda”, „Semiotyka ruchomych obrazów” i in. Współautor „Historii polskiego filmu dokumentalnego 1945-2014” pod red. Małgorzaty Hendrykowskiej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015).MOJA DZIESIĄTKA:

BALLADA F-MOLL - Andrzej Panufnik 1945
POWÓDŹ - Jerzy Bossak 1947
ŻYCIE JEST PIĘKNE - Tadeusz Makarczyński 1958
MUZYKANCI - Kazimierz Karabasz 1960
SZKOŁA PODSTAWOWA - Tomek Zygadło 1971
ELEMENTARZ - Wojciech Wiszniewski 1976
SIEDEM KOBIET W RÓŻNYM WIEKU - Krzysztof Kieślowski 1978
ĆWICZENIA WARSZTATOWE - Marcel Łoziński 1984
WSZYSTKO MOŻE SIĘ PRZYTRAFIĆ - Marcel Łoziński 1995
CUDZE LISTY - Maciej Drygas 2010