MIROSŁAW PRZYLIPIAK
Historyk i teoretyk filmu, tłumacz, kierownik Katedry Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Uniwersytecie Gdańskim. Wykłada też w Katedrze Dziennikarstwa Ateneum Szkoły Wyższej w Gdańsku. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Harvarda (1998–1999) oraz Fundacji Rockefellera (2002). Autor książek: „Kino stylu zerowego. Z zagadnień estetyki filmu fabularnego” (1994), „Kino najnowsze” (1999, wraz z Jerzym Szyłakiem), „Poetyka kina dokumentalnego” (2000; Nagroda im. Bolesława Michałka), „Kino bezpośrednie 1960–1963” (t. I, 2008), „Kino bezpośrednie 1963–1970. Czas autorów” (t. II, 2014) oraz „Kino bezpośrednie 1963–1970. Między obserwacją a ideologią” (t. III, 2014). Jest też autorem stu kilkudziesięciu studiów z zakresu historii i teorii kina oraz komunikowania audiowizualnego, a ponadto kilkuset recenzji filmowych. Przetłumaczył kilkadziesiąt książek, przede wszystkim z dziedziny psychologii, filmu i kultury audiowizualnej. Wśród nich znalazły się takie pozycje jak: „Dustin Hoffman” Ronalda Bergana (1992), „Filozofia horroru albo paradoksy uczuć” Noëla Carrolla (2004) i „Filozofia sztuki masowej” tegoż autora (2011). Założyciel Akademickiej Telewizji Edukacyjnej przy Uniwersytecie Gdańskim, autor kilku filmów dokumentalnych, m.in. „Legenda o Janku Wiśniewskim” (1994) oraz „Czy było kiedy tylu wspaniałych chłopców i dziewcząt” (1997).MOJA DZIESIĄTKA:

NIE PŁACZ Grzegorz Królikiewicz 1972
WANDA GOŚCIMIŃSKA WŁÓKNIARKA Wojciech Wiszniewski 1975
ROBOTNICE Irena Kamieńska 1980
MIEJSCE URODZENIA Paweł Łoziński 1992
ŻEBY NIE BOLAŁO Marcel Łoziński 1998
USŁYSZCIE MÓJ KRZYK Maciej Drygas 1991
ARIZONA Ewa Borzęcka 1997
TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM Marcin Koszałka 1999
SIEDEM KOBIET W RÓŻNYM WIEKU Krzysztof Kieślowski 1978
UWIKŁANI Lidia Duda 2012