TADEUSZ LUBELSKI
Historyk i krytyk filmu, profesor zwyczajny w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim (w latach 2008-2012 jego dyrektor), kierownik Katedry Historii Filmu Polskiego UJ. Opublikował m.in. książki: „Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym 1945-1961” (1992, 2 wyd. 2000), „Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego” (2000), „Wajda” (2006), „Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty” (2009, Nagroda Ministra Nauki; wydanie drugie poszerzone: „Historia kina polskiego 1895-2014”, 2015), „Historia niebyła kina PRL” (2012, Nagroda im. Bolesława Michałka, nominacja do Nagrody Nike). Redaktor pierwszej polskiej „Encyklopedii kina” (2003, 2 wyd. 2010); współredaktor „Historii kina”: tom I „Kino nieme” (2009), tom II „Kino klasyczne” (2011), tom III „Kino epoki nowofalowej” (2015); jako tłumacz: „Hitchcock/ Truffaut” (2005). Członek Europejskiej Akademii Filmowej. Od 2007 przewodniczący Rady Programowej Krakowskiego Festiwalu Filmowego.MOJA DZIESIĄTKA:

SUITA WARSZAWSKA (1946) Tadeusz Makarczyński
MUZYKANCI (1960) Kazimierz Karabasz
ELEMENTARZ (1976) Wojciech Wiszniewski
SIEDEM KOBIET W RÓŻNYM WIEKU (1978) Krzysztof Kieślowski
USŁYSZCIE MÓJ KRZYK (1991) Maciej Drygas
MIEJSCE URODZENIA (1992) Paweł Łoziński
WSZYSTKO MOŻE SIĘ PRZYTRAFIĆ (1995) Marcel Łoziński
TAKIEGO PIĘKNEGO SYNA URODZIŁAM (1999) Marcin Koszałka
KRAJ URODZENIA (2002) Jacek Bławut
ARGENTYŃSKA LEKCJA (2011) Wojciech Staroń